משחק החיים
מאת

יצחק משל

בימוי

האורד ריפ


משחק אסי לוי, ערן איבניר, אביעד בן טוב


הצגת מולטימדיה